Scroll Top

Подобряване на положението на ромските деца, които живеят в държавна грижа в България

Организация: Европейски център за правата на ромите

Име:

Подобряване на положението на ромските деца, които живеят в държавна грижа в България

Организация:

Европейски център за правата на ромите

Цел:

Да подобри политиката за превенция на разделянето на деца от техните семействата, и да търси отговорността на българските власти за свръхпредставянето на ромски деца в държавна грижа като събира доказателства за нарушени права и ги използва за застъпничество, комуникации и водене на съдебни дела срещу дискриминация.

Сума:

449,762 EUR

Време:

36 месеца

Начало:

01 септември 2022

Стратегическа цел:

Насочване на общественото внимание

Популяризиране на мнението на родители и млади хора