Scroll Top

Програма Ирис

Организация: ФРГИ

Име:

Програма Ирис. Фонд за спешно подпомагане на семействата и предотвратяване на извеждането на деца в резултат от кризата с Covid-19

Организация:

Фондация „Работилница за граждански инициативи“

Цел:

Да предоставим безвъзмездна помощ под формата на малки грантове в размер до 10 000 евро на НПО и организации работещи в общността от цяла България, които осигуряват спешна подкрепа на семействата, пряко засегнати от кризата с Covid-19. Общата цел е да посрещнем основните нужди на децата и техните семейства, за да се предотврати разделянето им.

Сума:

350,000 EUR

Време:

12 месеца

Начало:

01 април 2020

Стратегическа цел:

Превенция на извеждане поради Covid-19