Scroll Top

Обединяване на усилията за ангажиране на обществото в подкрепа на семействата в България

Организация: Национална мрежа за децата

Име:

Обединяване на усилията за ангажиране на обществото в подкрепа на семействата в България

Организация:

Национална мрежа за децата

Цел:

Да насочи общественото и политическото внимание в България към подкрепа на децата и семействата чрез застъпничество за превенция на тяхната раздяла. НМД ще бъде ключов партньор на Фонд “Мечтата на Таня“ като гради връзки и поддържа посланията и усилията на инициативите, подкрепени от фонда, в израз на споделената цел за намаляване на изведените деца и подпомагане на семействата да получат достъп до услугите, от които се нуждаят.

Сума:

419,680 EUR

Време:

36 месеца

Начало:

01 август 2022

Стратегическа цел:

Насочване на общественото внимание

Популяризиране на мнението на родители и млади хора

Помощ за мултиплициране на успешни решения