Scroll Top

Ноу-хау център за алтернативни грижи за деца, Нов български университет

Организация: Ноу-хау център

Име:

Ноу-хау център – научен център за благополучието на децата и семейството

Организация:

Ноу-хау център за алтернативни грижи за деца, Нов български университет

Цел:

Да укрепи и доразвие уникалната позиция на Ноу-хау център (НХЦ) като фасилитатор във връзката „изследвателска дейност-политика-практика“ чрез инвестиране в:

1) организационно развитие (ОР) и финансова устойчивост;

2) интегриране подхода “изследователско въздействие” в работата на НХЦ за постигане на по-широк социалeн и политически ефект;

3) застъпничеството на коалиция „Детство 2025“ за превенция на извеждане на деца от семейства

Сума:

248,750 EUR

Време:

18 месеца

Начало:

01 септември 2023

Стратегическа цел:

Насочване на общественото внимание