Scroll Top

Осигуряване на промяна за семейства в затруднение в България с помощта на механизмите за влияние на ЕС.

Организация: Юрочайлд

Име:

Осигуряване на промяна за семейства в затруднение в България с помощта на механизмите за влияние на ЕС.

Организация:

Юрочайлд

Цел:

Подобряване на превенцията на извеждане на деца от семейства, които изпитват трудности, с помощта на инструменти на ЕС и пълноценно ангажиране на гражданското общество. Юрочайлд ще подкрепи програма за застъпничество за България, използвайки всички възможности на ЕС за пренасочване на ресурси и подобряване на националните политики.

Сума:

498,689 EUR

Време:

36 месеца

Начало:

01 януари 2023

Стратегическа цел:

Насочване на общественото внимание