Scroll Top

Картографиране на участието и активизма на деца и родители

Организация: Ноу-хау център

Име:

Картографиране на участието и активизма на деца и родители в системата за закрила на детето в България

Организация:

Ноу-хау център за алтернативни грижи за деца, Нов български университет

Цел:

Да изследваме личните перспективи на младите хора и родителите, които са били в досег със системата за закрила на детето, както и степента на участието и интереса им към активизъм, използвайки метода „изследване в хода на действието“. Проучването ще картографира и активизма на деца, млади хора и родители в контекста на системата за закрила, като идентифицира съществуващи групи (формални и неформални) и организациите, подкрепящи такива групи в България.

Сума:

166,900 EUR

Време:

12 месеца

Начало:

01 май 2021

Стратегическа цел:

Насочване на общественото внимание
Популяризиране на мнението на родители и млади хора