Scroll Top

Планиране на дългосрочна програма за подкрепа на родителски активизъм в България

Организация: Фондация „Работилница за граждански инициативи"

Име:

Планиране на дългосрочна програма за подкрепа на родителски активизъм в България

Организация:

Фондация „Работилница за граждански инициативи“

Цел:

Да планира дългосрочна национална програма за укрепване на капацитета и създаване на движение за родителски активизъм, съвместно с широк кръг заинтересовани страни чрез подход за колективно въздействие.

Сума:

36,686 EUR

Време:

4 месеца

 

Начало:

15 октомври 2022

Стратегическа цел:

Популяризиране на мнението на родители и млади хора