Scroll Top

Стратегически комуникации, за да печелим сърца и умове

Организация: FrameWorks Institute

Име:

Стратегически комуникации, за да печелим сърца и умове

Организация:

FrameWorks Institute

Цел:

Да направим първи стъпки към изработването на стратегия, основана на доказателства, за оказване на влияние върху обществения дискурс, политиките и практиките за децата и семействата, живеещи в затруднение. Ще представим пред водещи организации в сектора метод за изследване и разработване на послания, които могат да  повишат ефективността на комуникациите им.

Сума:

22,112 EUR

Време:

6 месеца

Старт:

01 юли 2021

Стратегическа цел:

Насочване на общественото внимание
Популяризиране на мнението на родители и млади хора