Scroll Top

Подкрепа за семейства чрез промяна на наратива

Организация: Purpose Foundation

Име:

Подкрепа за семейства, изправени пред трудности чрез промяна на наратива

Организация:

Purpose Foundation

Цел:

Да се възползваме от възможността, открита с приемането на европейската „Детска гаранция“, като утвърдим значението на нов наратив в България (напр.: „щастливо детство за всяко дете“), който пренасочва вниманието, в културен и в политически смисъл, към подкрепата на деца и семейства изправени пред трудности. Работата ще бъде координирана с Eurochild и с местни партньори – застъпници в ЕС и в България за стимулиране на изпълнението на „Детската гаранция“.

Сума:

250,000 EUR

Време:

12 месеца

Начало:

01 октомври 2021

Стратегическа цел:

Насочване на общественото внимание

Популяризиране на мнението на родители и млади хора