Scroll Top

Система на децата в семейства – да използваме силата на картата

Organisation: Nexial Systems Foundation

Име:

Система на децата в семейства – да използваме силата на картата

Организация:

Nexial Systems Foundation

Цел:

Да направи картата „Система на децата в семейства“ по-достъпна и да разшири нейния обхват и употреба в България и ЕС, като я преведе на български език, обучи шампиони, които да я използват, и я усъвършенства въз основа на отзивите на потребителите. Картата има за цел да вдъхнови нова визия за системата за закрила и грижа за децата в България, като стимулира разговори за радикална трансформация и сътрудничество в цялата система и предоставя възможност на заинтересованите страни да споделят идеи и научени уроци.

Сума:

138,935 EUR

Време:

12 месеца

Начало:

01 април 2023

Стратегическа цел:

Насочване на общественото внимание

Помощ за мултиплициране на успешни решения