Scroll Top

Настоящето и бъдещето: за права, овластяване и закрила на деца, защитници на правата на човека (ДЗПЧ) в България

Организация: Child Rights Connect

Име:

Настоящето и бъдещето: популяризиране на правата, овластяването и закрилата на деца, защитници на правата на човека (ДЗПЧ) в България

Организация:

Child Rights Connect

Цел:

Да насърчи разпознаването и правата на децата, защитници на правата на човека (ДЗПЧ) в България, чрез свързване и овластяване на ДЗПЧ и подобни групи да развиват собствените си дейности, и чрез формиране на по-благоприятна среда за техните инициативи. Проектът ще има специален фокус върху деца, които имат или е вероятно да имат досег със системата за закрила на детето. CRCnct ще си партнира с Националната мрежа за децата и Ноу-хау център за алтернативни грижи за деца.

Сума:

95,000 EUR

Време:

12 месеца

Начало:

01 ноември 2022

Стратегическа цел:

Популяризиране на мнението на родители и млади хора