Scroll Top

Историята на едно семейство, пряко засегнато от коронавируса

09.12.2020

Запознайте се с Павлина и Стоян.

Семейството на Павлина, Стоян и двете им деца живее в кв. Факултета в гр. София. По-голямото дете е ученик във 2-ри клас и посещава редовно училище. За семейството е важно детето да се справя добре с учебния процес и да получава високи оценки. Майката е в отпуск по майчинство с по-малкото дете в семейството, което е на 1 годинка. Бащата работи като таксиметров шофьор.

В ситуация на извънредно положение поради Covid-19, семейството остава основно с финансов доход от майчинството на Павлина. Училището затваря врати и по-голямото дете остава да учи онлайн вкъщи. Бащата продължава опити да работи, като се старае да спазва правилата и инструкциите за предпазване от заразяване.

Извънредната ситуация е динамична и не след дълго квартала с преобладаващо ромско население се поставя под карантина, с КПП и полицейски постове на границата на квартала.

Първоначално това не разтревожва толкова семейството, но работата на бащата започва да намалява. Заведенията са затворени, хората остават вкъщи, магазините затварят и придвижването с такси става ненужно. Настъпва момента, когато и бащата остава вкъщи. Оказва се, че семейството не може да издържи без постоянни доходи повече от една седмица. Освен това семейството не разполага с компютър или лаптоп, на които по-голямото дете да учи от вкъщи уроците си. Имат само мобилен телефон. Мобилният интернет обаче е ограничен и скоро се оказва, че дистанционното учене представлява сериозна трудност за семейството. Майката получава информация за учебния материал спорадично на телефона си, като това зависи от връзката с интернет. През това време се налага да учи заедно с детето и да му обяснява новите уроци, което е сериозна трудност за нея, т.к. трябва да отдели време за запознаване с уроците на детето и едновременно да полага грижи за по-малкото дете. Тази задача се оказва трудна за семейството и детето не успява да се справи добре с усвояването на учебния материал.

В тази трудна ситуация за семейството, проект „Помощ за семействата от Факултета“ на Фондация Хесед, финансиран по програма „Ирис“ помага с подходяща храна за малкото дете. Майката е консултирана как да се регистрира за кандидатстване в системата на детските градини и след края на майчинството да може да се върне на работа. Сериозна подкрепа семейството получава и за намаляване на образователните неравенства, като детето активно участва в Лятна академия през лятото на 2020 г. и продължава участието си 2 пъти седмичнo в занимания по български език и математика. Освен това детето се възползва от абонамент за онлайн обучителна платформа, който ще споделя със съседско дете.

Стоян работи след края на извънредното положение отново като таксиметров шофьор. Остава обаче усещането за намаленото количество пътници, които се придвижват с такси. Семейството оценява предоставената подкрепа като навременна, изключително подходяща, достъпна и разбира се, запазваща тяхното човешко достойнство.

Проектът се изпълнява в рамките на Програма „Ирис“, която предоставя помощ на засегнати от Covid-19 уязвими деца и техните семейства. Програмата е създадена по инициатива на Български дарителски форум, Национална мрежа за децата и Фондация „Работилница за граждански инициативи“. Управлява се от Фондация „Работилница за граждански инициативи“, а основен дарител е Фонд „Мечтата на Таня“.