Scroll Top

Четиричленно семейство получава подкрепа

21.12.2020

Четиричленно семейство получава подкрепа по проект на Дневен център "Конкордия", финансиран по програма "Ирис"

Екипът на Дневния център „Конкордия“ в кв. О. в гр. София започва да работи с Нина Христова, след като жената търси подкрепата им по време на обявеното извънредно положение в страната. По това време, заради кризата, нейното семейството остава без доход в изключително труден за тях момент. Нина има четири деца. В края на лятото в дома на семейството избухва пожар. То губи цялата си покъщина, включително и част от личните си документи. Нина Христова и семейството ѝ отсядат при роднини, но изпадат в тежка финансова и емоционална криза. 

Благодарение на „Конкордия“, семейството бива включено в проект „Живот след COVID”, финансиран по програма „Ирис“ и е подпомогнато с хранителни пакети, облекло и обувки за децата, както и образователни материали за първия учебен ден. С майката се провеждат периодично консултации в центъра с цел оказване на подкрепа в грижите за децата, споделяне на трудности и намиране на решение за преодоляването им. Към края на месец октомври и двамата родители се връщат на работа, като основен приоритет е да съберат средства за ремонт и обзавеждане на жилището си. 

Екипът на Дневния център „Конкордия“ продължава да оказва социално-битова и консултативна подкрепа на семейството на Нина Христова, децата са включени в програма за образователни и спортни дейности в центъра. 

Благодарение на финансирането по проект „Живот след COVID” екипът на дневен център „Конкордия“, може да подпомогне материално и морално семейстово, като ги подкрепя да преодоляват трудностите, следствие на загубата на жилището си и усложненията, настъпили по време на Covid-19. 

Проектът се изпълнява в рамките на Програма „Ирис“, която предоставя помощ на засегнати от Covid-19 уязвими деца и техните семейства. Програмата е създадена по инициатива на Български дарителски форум, Национална мрежа за децата и Фондация „Работилница за граждански инициативи“. Управлява се от Фондация „Работилница за граждански инициативи“, а основен дарител е Фонд „Мечтата на Таня“.