Scroll Top

Увеличете звука! Гласът и действията на родителите и младите хора – експерти от опит имат значение!

Организация: Фондация "Код УЧАСТИЕ"

Име:

Увеличете звука! Гласът и действията на родителите и младите хора – експерти от опит имат значение!

Организация:

Фондация „Код УЧАСТИЕ“

Цел:

Да продължим да укрепваме “Приятелите-кксперти” като постоянен екип от съветници на Фонд „Мечтата на Таня“. Да засилим видимостта и покажем опита на хора, които са били в досег със системата за закрила на детето (eксперти от опит) чрез подкаст канал, ръководен от приятели-експерти, осигуряващ безопасна и приобщаваща платформа. Освен това проектът се стреми да изгради мостове между експерти от опит и други заинтересовани страни чрез общностни инициативи за социално изкуство, използвайки достъпния език на изкуството за социална промяна (ARTivism), за да насочи общественото внимание върху превенцията на разделянето на деца от техните семейства.

Сума:

249,776 EUR

Време:

36 месеца

Начало:

15 януари 2024

Стратегическа цел:

Популяризиране на мнението на родители и млади хора