Scroll Top

Картографиране на системата, подкрепяща децата

Организация: Spring Impact

Име:

Картографиране на системата, подкрепяща децата, за да растат в своите семейства

Организация:

Spring Impact

Цел:

Да създадем иновативна карта на системата, която подкрепя отглеждането на децата в техните семействата в България, и да препоръчаме подход за мултиплициране на работещите решения за превенция на извеждането на деца. Spring Impact ще работи заедно с Nexial – експерт в картографирането на сложни системи – и с местен партньор, за да представят нова гледна точка и неизследвани перспективи за системата за закрила на детето, нейните пропуски, взаимовръзки, обещаващи услуги за превенция. Подход за мултиплициране на успешните услуги ще бъде предложен на организациите, които проявяват интерес да поемат по пътя към по-голямо въздействие.

Сума:

185,307 EUR

Време:

9 месеца

Начало:

1 юли 2021