Scroll Top

Стимулиране на инициативата „Детска гаранция“ на ЕС

Организация: Eurochild

Име:

Стимулиране на плановете за инициативата „Детска гаранция“ на ЕС

Организация:

Eurochild

Цел:

Да повлияем на дизайна на „Детската гаранция“ в България и да стимулираме нейното приоритизиране от страна на институциите на ЕС и политическите лидери, за да може нуждите на семействата в затруднение да бъдат отразени в бъдещия Национален план за действие (НПД). В сътрудничество с граждански организации в България и на европейско ниво Eurochild има за цел да гарантира, че НПД отразява експертния опит на гражданските организации; приоритизира децата, живеещи в затруднение; локализира предвидените мерки; поставя конкретни цели; включва план за завършване на деинституционализацията; предлага солиден механизъм за наблюдение.

Сума:

100,000 EUR

Време:

12 месеца

Начало:

01 септември 2021

Стратегическа цел:

Насочване на общественото внимание