Scroll Top

Укрепване на филантропския отговор в помощ на семействата в България

Организация: Social Innovation Exchange

Име:

Укрепване на филантропския отговор в помощ на семействата в България, за да могат децата да се развиват пълноценно

Организация:

Social Innovation Exchange

Цел:

Да подобри реакцията на български и европейски дарители в попдкрепа на деца в риск и при извънредни ситуации чрез по-добро свързване на Фонд “Мечата на Таня” в по-широка екосистема в България и извън нея и да вдъхнови координирано дарителство като работи в тясно сътрудничество с други донори и съвместно създаде фонд за реакция при извънредни ситуации.

Сума:

87,318 EUR

Време:

12 месеца

Начало:

01 декември 2022

Стратегическа цел:

Насочване на общественото внимание

Помощ за мултиплициране на успешни решения

Превенция на извеждане поради извънредни ситуации