Scroll Top

Гласовете на уязвимостта

Оранизация: СНЦ „Еквилибриум“

Име:

Гласовете на уязвимостта

Организация:

СНЦ „Еквилибриум“

Цел:

Да предоставим възможност на семействата, изправени пред изпитания да дадат израз на своите нужди и стремежи; да вникнем по-добре в семейните кризи, за да помогнем на доставчиците на социални услуги да подобрят тяхната уместност, като овластяват устойчиво, творческо, доброволно сътрудничество на общностно равнище, което информира институционалното планиране и предоставянето на обществени услуги. Ще постигнем това чрез разработване и пилотиране на методология за наставничество с 12 ментори, представляващи 9 доставчици на социални услуги на 7 места в България, работещи с 135 родители, деца и млади хора в неблагоприятни семейни ситуации.

Сума:

93,114 EUR

Време:

16 месеца

Начало:

01 юни 2021

Стратегическа цел:

Популяризиране на мнението на родители и млади хора
Превенция на извеждане поради Covid-19