Scroll Top

Разработване на стратегически комуникации за реформиране на разделянето на деца от техните семейства в България

Организация: FrameWorks Institute

Име:

Разработване на стратегически комуникации за реформиране на разделянето на деца от техните семейства в България

Организация:

FrameWorks Institute

Цел:

Да подкрепи организациите на гражданското общество в България да използват основани на доказателства комуникационни стратегии, за по-ефективно въздействие върху публичния дискурс, политиките и практиките свързани с извеждането на деца.

Сума:

123,253 EUR

Време:

7 месеца

Начало:

01 август 2022

Стратегическа цел:

Насочване на общественото внимание

Популяризиране на мнението на родители и млади хора